136 պատանիներու խոստման արարողութիւն 27 Նոյ.2015

Հ.Յ.Դ. Լիբանանի պատանեկան միութիւներու Ընդհանուր Վարիչ Մարմինըկրկնելով տարիներու աւանդութիւն դարձած «Պատանիի Օր»ուան հանդիսութիւնը, այս տարի, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի խորհուրդով եւ հաւատալով հայ դպրոցի եւ պատանեկան միութիւններու իրար ամբողջացնող սերնդակերտ դաստիարակիչ առաքելութեան, «Վերանորոգե՛նք հայ պատանիին կոչումը» խորագրով հանդէս եկաւ նաեւ հայ դպրոցներու աշակերտութեան։

Այսպէս, ուրբաթ 27 նոյեմբերի առաւօտեան ժամը 11-ին «Յ. Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ կայացաւ առաջին ելոյթը։

Հայաստանեան եւ լիբանանեան քայլերգներէն ետք, ներկայութեամբ պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներու, հայկական տարբեր վարժարաններու տնօրէնութեանց, ուսուցչակազմին եւ միջնակարգ ու երկրորդական դասարաններու աշակերտութեան, ընդհանուր վարիչ մարմինի խօսքը փոխանցեց Արին Չէքիճեան։ Անդրադառնալով հայ դպրոցի հայեցի դաստիարակութեան առաքելութեան եւ հայ աշակերտի կոչումին իբրեւ իր գոյատեւող նախահայրերու նորագոյն սերունդ, ան շեշտեց պատանեկան միութիւններու դերին որպէս այն միջավայրերը, ուր պատանիները կը վարժուին ընկերային-միութենական-վարչական կեանքին, ինչպէս նաեւ փորձառութիւն ձեռք կը ձգեն զանազան բնագաւառներու մէջ։ Անդրադառնալով օրուան կարգախօսին, եւ հայ պատանիի դերին որպէս ապագայ սերունդի ներկայացուցիչներ, ան վեր առաւ հայ պատանիին կոչումը մեր գաղութէն ներս. «Կը հաւատանք, որ ձեզմէ իըրաքանչիւրդ, վառ պահելով իր լեզուն ու մշակոյթը, ուր որ ալ գտնուիք, կը փոխանցէք սուրբ կոչում մը գալիք սերունդներուն, որն է՝ գիտակցիլ ինքնաշխատութեամբ, չարքաշութեամբ եւ ինքնակերտումի ճամբով գոյատեւած տարագիր հայութեան տաժանակիր բայց պատուաբեր կեանքի արժէքին…վերջապէս կը հաւատանք, որ ձեր սերունդը պիտի կերտէ նո՛րը»։ Խօսքի աւարտին, Չէքիճեան շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակից վարժարաններուն, բեմադրիչ Նժդեհ Մկրտիչեանին եւ բոլոր անոնց որոնք օժանդակեցին ձեռնարկի յաջողութեան։

Օրուան կարգախօսը ներկաներուն հրամցուեցաւ «Անհետացած Սերունդի մը Կտակը» թատերական ներկայացումով, հեղինակութեամբ պատանեկան տարբեր միութիւններէ խումբ մը պատանիներու։ Գլխաւոր հերոս, Սերոբ՝ կը ներկայացնէր բազմաթիւ այն որբերը, որոնք ճողոպրելով հայոց ցեղասպանութեան արհաւիրքէն, ինքնաշխատութեամբ կերտեցին հայ ընտանիքներ։ Սերոբ, դէմ դնելով օրուան արգելքներուն եւ մանաւանդ կեանքի կոչելով իր հզօր կամքն ու հայրենասէր ոգին, պատանեկան միութեան օժանդակութեամբ կ՚իրականացնէ իր մեծ հօր կտակը։ Յաճախելով հայկական վարժարան, կը դառնայ յանձնառու հայ պատանին եւ ապագային դառնալով հայկական վարժարանի տնօրէն, կը մղէ իր մանկութեան առաջին խոչընդոտ հանդիսացած եւ օտարամոլութեան ճամբան փնտռող պատանին՝ հետեւելու իր եւ իր նմաններու ուղիին։

Պատանիի խօսքը փոխանցեց Հ.Յ.Դ. «Գարեգին Նժդեհ-Սերգէյ» պատանեկան միութենէն Կարէն Պօյաճեան, որ անդրադարձաւ պատանեկան միութիւններու ընդհանուր աշխատանքին ու պատանիներու մասնացութեան Ը.Վ.Մ.ի կազմակերպած Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման զոյգ նախաձեռնութիւններուն՝ Պէյրութի նահատակաց հրապարակին մէջ կայացած ապրիլեան երկօրեայ «Մենք ենք մեր դատին իրաւատէրերը» խորագրեալ հացադուլին եւ Հայաստանի մէջ կայացած «Դար մը բռունցքով դէպի ամբողջական հատուցում» բանակումին։ «Օրինակ առնելով մեր թատերական ներկայացման իմաստէն եւ առ ի յարգանք Սերոբներու նման մեր հազարաւոր նախահայրերու աշխատանքին, մենք իբր պատանեկան սերունդ, պէտք է պարտական զգանք ո՛չ միայն իւրացնելու դպրոցին ու ակումբին մէջ մեր ստացած հայեցի դաստիարակութիւնը եւ տէ՛րը կանգնելու հայերէն լեզուին, հայոց պատմութեան ու հայ ազգային արժէքներուն, այլ նաեւ կազմաւորուելու որպէս Հայ Մարդ», եզրաբակեց ան։ Աւարտին, ան կոչ ուղեց միանալու պատանեկան միութիւններուն ու վերանորոգելու հայ պատանիին կոչումը։

Ապա Պարոյր Սեւակի «Կոչեմ Ապրողաց» ասմունքով հանդէս եկաւ Հ.Յ.Դ. «Աղբալեան» պատանեկան միութենէն Շահէն Արապօղլեան, որմէ ետք ներկայացուեցաւ պատանեկան միութիւններու գործունէութեանց անդրադարձող տեսերիզ։

Յայտագիրին յաջորդեց Ընդհանուր վարիչ մարմինի «ARF Badani» բջիջային անվճար ծրագիրի սահիկներու ներկայացումը, որ կատարեց Հ.Յ.Դ. «Քրիստափոր» պատանեկան միութենէն Բալիկ Հապոյեան։

Ձեռնարկը փակուեցաւ «Սարդարապատ»ի յաղթերգով։

Նոյն խորհուրդով, երեկոյեան ժամը 7-ին, «Յ. Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ կայացաւ երկրորդ ելոյթը՝ ներկայութեամբ պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներու, ծնողներու, պատանեկան միութիւններու եւ հոծ բազմութեան։ Քայլերգներէն եւ Հ.Յ.Դ. «Աղբալեան» պատանեկան միութենէն Շահէն Արապօղլեանի կատարողութեամբ Պարոյր Սեւակի «Կոչեմ Ապրողաց» ասմունքէն ետք, Ը.Վ.Մ.ի բացման խօսքին յաջորդեց աւաւօտեան հրամցուած թատերական ներկայացումն ու պատանիի խօսքը։ Ապա, Հ.Յ.Դ. «Գէորգ Չաւուշ» պատանեկան միութենէն Նաթալի Մարգարեան եւ Մեղրի Սալպաշեան ասմունքեցին Դանիէլ Վարուժանի «Ձօն» եւ Քրիստափոր Միքայէլեանի թարգմանած բանաստեղծութիւններէն հատուածներ, շուիի վրայ ընկերակցութեամբ Հ.Յ.Դ. «Նաւասարդեան» պատանեկան միութենէն Հայկ Քէշիշեանի։ Յայտագրին յաջորդեց Լիբանանի պատանեկան միութիւններու գործունէութեանց անդրադարձող տեսերիզի ցուցադրութիւն եւ «ARF Badani» բջիջային անվճար ծրագիրի սահիկներու ներկայացում։

Ձեռնարկին վերջին բաժինով, տարիներու աւանդութիւն դարձած «Պատանիի Օր»ուան իւրայատուկ մթնոլորտի եզրափակումը 136 պատանիներու խոստման արարողութիւնն էր։ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի խորհուրդով, 136 պատանիներու այս սերունդը կոչուեցաւ «Պահանջատէր Բազուկներ»ու սերունդ։

Այս հանդիսութեան առիթով, պատանիներուն իր պատգամը փոխանցեց Անի Բագրատունի, որ շեշտեց կանոնագրին կառչելու իւրաքանչիւր պատանիի պարտաւորութիւնը, որպէս իսկական առաջնորդը պատանեկան աշխատանքներուն։ Անդրադառնալով պատանեկան միութիւններուն անունները կրող հերոսներուն, Բագրատունի վեռ առաւ անոնց նահատակութեան իմաստը՝ հայրենիքի փրկութեան եւ հայ ազգի գոյատեւման ի խնդիր։ «Դաշնակցականը իր ողջութեան ինչ ալ ընէ, չ՚արժանանար հերոսի տիտղոսին, միայն նահատակութիւնն է, որ այդ պատիւին կ՚արժանացնէ Դաշնակցականը եւ ճիշդ  այդ պատճառով ձեր գործունէութեան ընթացքին մի՛ փնտռէք ողջ հերոսներ»։ Շարունակելով իր պատգամը, ան կոչ ուղղեց պատանիներուն իրենց դաստիարակութեամբ ու գործով շարունակելու ՀՅԴ 125-ամեայ երթը եւ գործը դարձնելով հերոս՝ ծառայելու միշտ երիտասարդ կուսակցութեան համար։ Իր խօսքի աւարտին, ան Դաշնակցական ընկերներու անոնով բարի գալուստ մաղթեց պատանիներուն, խոստանալով միշտ գուրգուրալ եւ պաշտպանել զանոնք ապագայ տիպար Դաշնակցականներ պատրաստելու ի խնդիր։

Նշենք, որ ներկաներուն բաժնուեցան պատանեկան միութիւններու աշխատանքները ծանօթացնող քարոզչական յատուկ պրոշիւրներ, 2016-ի գրպանի օրացոյցներ եւ Ը.Վ.Մ.ի կամակերպած զոյգ բանակումներու թեմայով պատանեկան «Վազրիկ» պաշտօնաթերթի նոր թիւը։

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter