Հ.Յ.Դ. Լ.Պ.Մ. Լիբանան Բանակում 2015

Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Պատանեկան Միութիւններու տարեկան զոյգ բանակումները

«Դար մը բռունցքով դէպի Ամբողջական Հատուցում»

 

Այս տարի, ինչպէս ամէն տարի, Հ.Յ.Դ. Լ.Պ.Մ. Ընդհանուր Վարիչ Մարմինը կազմակերպեց տարեկան բանակում, կրտսեր եւ երէց պատանեկան  միութիւնններուն համար, Այնճառի բանակավայրէն ներս։

Հայաստանի մէջ Ընդհանուր Վարիչ Մարմնի կազմակերպած բանակումէն ետք, եւ անսալով Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի կոչին, շաբաթ մը ետք, Օգոստոս 16-ին, բացումը կատարուեցաւ Լիբանանի կրտսեր պատանիներու բանակումին, «Դար մը բռունցքով դէպի Ամբողջական Հատուցում» նոյն թեմայով։

87 կրտսեր պատանիներ, սկսան իրենց աշխատանքը, բաժնուելով չորս խումբերու՝ կարմիր, կապոյտ, նարընջագոյն եւ ճերմակ, որոնք կը կրէին 19-րդ դարու վերջին եւ 20-րդ դարու սկիզբին  կազմուած Հ.Յ.Դ. զինատար խումբերուն խորհրդանշական անունները (Փոթորիկ, Խան, Նեւրուզ եւ Որսկան)։

Կրտսեր պատանիները առիթը ունեցան բանակելու իրար հետ, Դաշնակցական կարգապահութեամբ կատարելու իրենց պարտականութիւններն ու սպասուած աշխատանքները։

Այսպէս, անոնք լսեցին դասախօսութիւններ Հայոց Ցեղասպանութեան բաղկացուցիչ տարերուն մասին, հայ պատանիի դերին՝ հայապահպանման աշխատանքին մէջ, մասնակցեցան զրոյցի, զարգացման մրցումի եւ րէլի փէյփըրի։

Անոնք նաեւ ունեցան իրենց ընթացիկ մարզական օրակարգերը, ինչպէս նաեւ մարզական օր՝ գիւղի դպրոցէն ներս։  Անոնք նաեւ մեկնեցան լողաւազան։

Դաստիարակչական եւ ընկերային օրակարգերուն զուգահեռ, պատանիները յեղափոխական երգերով եւ խաղերով խմբուեցան գիշերային խարոյկին շուրջ։

Կրտսեր պատանիներու վերջին օրը բանակավայր ժամանեցին երէց պատանեկան միութիւններէն 97 երէց պատանիներ, մասնակցելու եօթօրեայ բանակումին։

Շարունակելով ընդհանուր թեման, եւ կրելով միեւնոյն խումբերու անունները երէց պատանիները ապրեցան իրենց սպասած բանակումի օրակարգերը։ Անոնց խանդավառութիւնը այս տարի կը կրէր տարբեր բոց մը, այդ ալ Հայաստանի բանակումն էր ու հոն իրենց ստացած փորձարութիւնը փոխանցելու իրենց ընկերներուն։

Այսպէս, անոնք լսեցին դասախօսութիւններ, մասնակցեցան խմբային աշխատանքներու, զարգացման մրցումի եւ Րէլի Փէյփըրի, պատրաստեցին ռատիօ խաղի։ Դաստիարակչական օրակարգերուն մէջ ներառուած էին չորս խումբերու անուններու եւ իրենց հետ առընչուող դէպքերու զեկուցում (Փոթորիկ, Խան, Նեւրուզ եւ Որսկան), հայ կամաւորական խումբերու կազմութիւնն ու ընթացքը, Սեւրի Դաշնագիրը եւ Հայ Դատի Մարմիններուն աշխատանքները, զրոյց՝ հատուցումէն ետք պատանիներէն սպասուած գործը։

Պատանիները նաեւ ունեցան իրենց մարզական յատուկ օրակարգերն ու արշաւները որ զիրենք վարժ կը դարձնէ չարքաշ կեանքին։ Վերջին օրը, անոնց խանդավառութեան միացած էր յուզում մը երբ իրենց պատասխանատուներուն կ՚առաջարկէին երկարել բանակումը։

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter