«Թմրամոլութեան դէմ» վազք՝ 28 Յունիս 2015

Հ․Յ․Դ․ Լիբանանի Պատանեկան Միութիւնները կը մասնակցին ու կ՚արձանագրեն պատուաբեր արդիւնքներ՝ «Հորիզոն»-ի կազմակերպած թմրամոլութեան մարաթոն վազքին՝ Կիրակի 28 Յունիս 2015-ին, Պուրճ Համուտի մէջ.

Ա. 1999 Ծնունդ եւ վար Աղջիկներու Դասակարգ՝
Երկրորդ դիրք՝ Արազ Ղազարեան Հ․Յ․Դ․ «Նաւասարդեան» Պ․Մ․
Երրորդ դիրք՝ Լարա Սիւրմէնեան՝ Հ.Յ.Դ. «Զաւարեան» Պ․Մ․

Բ. 1999 Ծնունդ եւ վար Տղոց Դասակարգ՝
Առաջին դիրք Սագօ Կուկոզեան Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» Պ.Մ.
Երկրորդ Դիրք՝ Սերժ Ահարոնեան Հ.Յ.Դ. «Գարեգին Նժդեհ-Սերգէյ» Պ․Մ․
Երրորդ Դիրք՝ Աւետ Գալայճեան Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» Պ.Մ.

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter