Կրտսեր միջ-պատանեկան զարգացման մրցում՝ Յունիս 2015

Շաբաթ, 27 Յունիս 2015-ին «Աբօ Աշճեան» երիտասարդական կեդրոնէն ներս կայացաւ կրտսեր պատանեկան միութիւններու զարգացման մրցումը։

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter