The A.R.F. Lebanese-Armenian Adolescents official website

«Վազրիկ» յանձնախումբի աշխատանքային օր` Նոյ. 2014

«Վազրիկ» յանձնախումբը տեղեկատուաըան աշխատանքներուն աւելի մօտէն ծանօթացնելու, ինչպէս նաեւ պատանիները նոր գիտելիքներով օժտելու նպատակով, կիրակի 2 Նոյեմբերին կայացաւ «Վազրիկ»ի աշխատանքային օր՝ «Աբօ Աշճեան» կեդրոնէն ներս:

Երէց Պատանիներու «Քարաօքէ»ի ընկերային երեկոյ

Շաբաթ 27 Սեպտեմբեր 2014-ին, երէց պատանեկան միութիւնները անցուցին «Քարաօքէ»ի ճոխ երեկոյ մը՝ Ֆանարի մէջ: Պատանիները իրենց պարերով եւ խանդավառ երգերով ճոխացուցին ընկերային մթնոլորտը՝ վերամուտի սեմին:

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter