The A.R.F. Lebanese-Armenian Adolescents official website

Հ.Յ.Դ. Լ.Պ.Միութիւնները կը նշեն բարեկենդանը

ՀՅԴ Լիբանանի պատանեկան միութիւններու Ընդհանուր վարիչ մարմինի ընկերային յանձնախումբը` նպատակադրելով փոխանցել հայկական աւանդական տօներու խորհրդանշական արժէքը սերունդէ սերունդ, կազմակերպեց Բարեկենդանի նշման օր շաբաթ, 21 փետրուար 2015-ին, Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճի սրահին մէջ, կրտսեր եւ երէց պատանեկան միութիւններուն համար:

Երէց Պատանիներու Ամանորի խրախճանք

Երէց պատանիներուն համար, նոր տարուան նշումը ընթրիք ու խրախճանք էր Ժուրթ էլ Պալլութի «Ուատի ալ Ասմար» ճաշարանէն ներս, ուրբաթ 2 յունուար 2015-ին։ Լիբանանի տարբեր պատանեկան միութիւններէն 203 երէց պատանիներ դարձեալ առիթը ունեցան համախմբուելու, այս անգամ եռանդուն մթնոլորտով շնորհաւորելու միութիւններուն եւ ընկերներուն նոր տարին: Երեկոյի ամբողջ տեւողութեան պատանիներու պարերն ու երգերը ստեղծեցին տօնական խանդավառ մթնոլորտ բոլորին համար, որ իր երգերով ճոխացուց Հրաչ Կայծակեան, ընկերակցութեամբ Րաֆֆի Տօներեանի: Պատանիներուն փունջ մը խանդավառ երգեր հրամցուց նաեւ Կոմիտաս նուագախումբէն Յովսէփը, որմէ ետք Հրաչ Կայծակեանի յեղափոխական երգերով պատանիները ոգեւորութեամբ լցուած սկսան նոր տարին, պատանեկան միութիւններուն աշխատանքները նոյն շունչով շարունակելու առաքելութեամբ:

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter