Երգեր

Title Filter      Display #  
# Article Title
121 Menk Bedke Grvenk-ՄԵՆՔ ՊԷՏՔ Է ԿՌՈՒԵՆՔ
122 Pala Djan-ՕՐՕՐ - ԲԱԼԱ՛ ՋԱՆ
123 Heros Daroni Yerke-ՀԵՐՈՍ ՏԱՐՕՆԻ ԵՐԳԸ
124 Harachank-ՀԱՌԱՉԱՆՔ
125 Hayrenyats Siro-ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ ՍԻՐՈՅ ՀԱՄԱՐ
126 Khani Yerke-ԽԱՆԻՆ ԵՐԳԸ
127 Akoulistsi Katch Badani-ԽԱՆԻ ԵՐԳԸ
128 Tsayn Me Hnchets-ՁԱՅՆ ՄԸ ՀՆՉԵՑ
129 I Zen Hayer-Ի ԶԷ՛Ն ՀԱՅԵՐ
130 Aha Gertam-ՀՐԱԺԵՇՏ ՍԻՐԵԼԵԱՑ
131 Getronits Arnenk Hraman-ԿԵԴՐՈՆԻՑ ԱՌՆԵՆՔ ՀՐԱՄԱՆ
132 Karahisar-ՊԵՏՈՅԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
133 Mayis Amsou Metch-ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇ
134 Souloukhi Grive-ՍՈՒԼՈՒԽ ԳԻՒՂԻ ԿՌՈՒԻ ԵՐԳԸ
135 Kevork Chavoushi Hishadagin-ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ
136 Keriyi Yerke-ՔԵՌԻԻՆ ԵՐԳԸ
137 Tsayn Dour Ov Feda-ՁԱՅՆ ՏՈՒՐ, Ո՛Վ ՖԵՏԱՅ
138 Vahani Yerke-ՎԱՀԱՆԻ ԵՐԳԸ
139 Antranig Pasha-ՀԱՅԴՈՒԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿ
140 Govgassi Katcher-ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԵՐԳԸ
141 Khenousits Kalogh-ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒՈՐԸ
142 Karekine Garnetsi-ԳԱՐԵԳԻՆԸ
143 Seropi Yerke-ՍՈՒԼՈՒԽՑԻ ՍԵՐՈԲԻ ԵՐԳԸ
144 Kntag Vorodats-ՍԵՐՈԲԻՆ ԵՒ ՍՕՍԷԻՆ ԵՐԳԸ
145 Ov Vor Katch E-ՍԵՐՈԲ ՓԱՇԱՅԻ ԵՐԳԸ
146 Basharetsin-ԽԱՆԱՍՈՐԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ
147 Grvetsek Dgherk-ԽԱՆԱՍՈՐԻ ՔԱՅԼԵՐԳ
148 Khanasori Arshavank-ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ
149 Armenagin -ՀՐԱՅՐ ԴԺՈԽՔԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
150 Hrayr Tjokhk-ՀՐԱՅՐ ԴԺՈԽՔԻ ԵՐԳԸ

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter